LUMOUS -yritysryhmähanke

Luonnonyrttien ja marjojen vallankumous eli LUMOUS -yritysryhmähanke 1.9.2018 – 31.8.2020 

Lumous-yritysryhmähankkeeseen osallistuu kolme yrittäjää Päijät-Hämeen ja yksi Uudenmaan alueelta.

Hanke toteutetaan 1.9.2018 – 31.8.2020 välisenä aikana. Hanke mahdollistaa yhteisen tuotebrändin lanseeraamisen ja uusien tuotteiden kehittämisen. Tavoitteena on saattaa markkinoille noin kymmenen paikallisiin luonnonyrtteihin perustuvaa tuotetta. Uudet innovatiiviset tuotteet mahdollistavat markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisäävät yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten luonnontuotealan ja alalla toimintaa aloittavien yritysten kanssa. Hankkeen aikana hankitaan tietoa ja neuvoja alan asiantuntijoilta mahdollisuuksista ja toimintatavoista sekä tutustutaan paremmin toisiin yrittäjiin, jotta yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen lopputulos. Yhteistyötä puoltaa yrittäjien toisiaan täydentävä osaaminen ja koulutus.

Koulutukset toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan, tukea, sparrata, neuvoa ja tehdä tuotekehitystä yhdessä hankkeen aikana.

Hankkeen hallinnoijana toimii Sysmän kunta

Hankkeeseen osallistuvat yritykset (4 kpl) Luontoemo Oy, Hannele Laakso, Suvikummun tila ja Seppälän tila

Rahoitus Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskus 75 %, osallistuvat yrittäjät 25 %