Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito on joko akuuttia, tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa hoitoa.

Akuutti tilapäishoito on tarkoitettu äkillisiin tilanteisiin, jolloin ikäihminen tarvitsee paikan välittömästi. Lyhytaikaistarve voi johtua äkillisestä, akuutista sairastumisesta tai terveydentilan, voinnin tai toimintakyvyn laskusta joka vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan kotona selviytymiseen ja turvallisuuteen. Omaishoitajan äkillinen sairastuminen tai uupuminen voi aiheuttaa omaishoidettavalle akuutin tilapäishoidon tarpeen.

Tilapäishoito on satunnaista, eri perustein tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa, joka sovitaan etukäteen ja se on siten suunnitelmallista. Tilapäishoidon tarve voi olla myös silloin, kun ikäihminen tarvitsee sairaalahoidon jälkeistä kuntoutumista.

Säännöllinen vuorohoito on suunnitelmallista, säännöllisin väliajoin tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseen sekä ympärivuorokautisen hoidon tarpeen ennaltaehkäisyyn. Säännöllisen vuorohoidon aloittamista edeltää yleensä hoitoneuvottelu, jossa sovitaan muistakin avohuollon palveluista tai vuorohoidosta on sovittu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä.

Matkat lyhytaikaishoitojaksolle ja kotiin jaksolta ovat asiakkaalle omakustanteisia.

050 4755571 palveluohjaaja Henna-Leea Lehtinen

050 5651534 palveluohjaaja Heidi Johnson