Maatalouden ympäristönsuojelu

Maatalouden ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaisesti ilmoitusvelvollisia ovat 250-2000 lihasian, 50-300 lypsylehmän tai 100-500 lihanaudan tilat. Ilmoitusmenettely on ympäristölupamenettyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Edellä mainittua suuremmat toiminnot vaativat ympäristöluvan. Tietyissä tapauksissa myös pienemmät eläinmäärät saattavat vaatia ympäristöluvan, jos toiminta tapahtuu esimerkiksi pohjavesialueella.

Lisätietoja, valmiita lomakkeita ja toimintaohjeita ilmoitusmenettelystä ja ympäristöluvasta alla olevista osoitteita:

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-yleinen-ilmoitusmenettely/elainsuojat

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ymparistolupa

Vuosi-ilmoitus

Ilmoitus- ja ympäristölupavelvollisten toiminnanharjoittajien tulee lähettää toiminnastaan vuosittain vuosiyhteenveto 30.4.mennessä:

Maatalouden vuosi-ilmoitus

 Lannan aumaaminen

Lannan aumausilmoitus WORD

Lannan aumausilmoitus PDF

Lannan luovutus-vastaanotto ilmoitus

ILMOITUS LANNAN LEVITYKSESTÄ POIKKEUSTILANTEESSA

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa WORD

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa PDF