Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelu mahdollistaa maatalousyrittäjän vuosiloman. Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä. Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvalliset sekä ennen lomituksen alkamista että lomituksen aikana.

Edellytykset

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, mutta ei kasvinviljelijöillä. Lomituspalvelua voi saada myös sairauden, tapaturman tai työkyvyttömyyden perusteella. Maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittajan apua myös esimerkiksi kuntoutuksen, sairaan lapsen hoidon, raskauden ja synnytyksen takia.

Sysmän kunnanvirasto
Valittulantie 5 19700 SYSMÄ
Puh. 0384310
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
kirjaamo@sysma.fi
Piia Mäkinen
+358447134517
piia.makinen@sysma.fi

Lomituspalveluohjaaja

Päivi Pulkkinen
+358447134516
paivi.j.pulkkinen@sysma.fi

Lomituspalveluohjaaja

Annamaria Poutala
+358447134521
annamaria.poutala@sysma.fi

Lomituspalveluohjaajan sijainen

Irina Leppänen
+358447134515
irina.leppanen@sysma.fi

Lomituspalvelukoordinaattori vastaa henkilöstöhallinnosta
sekä asiakaspalvelusta  

Taina Blomqvist
+358447134514
taina.blomqvist@sysma.fi

Lomituspalvelujohtaja toimii

paikallisyksikön vastuuhenkilönä

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki