Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelu mahdollistaa maatalousyrittäjän vuosiloman. Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä. Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvalliset sekä ennen lomituksen alkamista että lomituksen aikana.

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, mutta ei kasvinviljelijöillä. Lomituspalvelua voi saada myös sairauden, tapaturman tai työkyvyttömyyden perusteella. Maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittajan apua myös esimerkiksi kuntoutuksen, sairaan lapsen hoidon, raskauden ja synnytyksen takia.

Sysmän kunnanvirasto

Valittulantie 5 19700 SYSMÄ
Puh. 0384310
Maksullinen
kirjaamo@sysma.fi
Piia Mäkinen
+358 44 713 4517
piia.makinen@sysma.fi

Lomituspalveluesimies

Päivi Pulkkinen
+358 44 713 4516
paivi.j.pulkkinen@sysma.fi

Lomituspalveluesimies

Annamaria Poutala
+358 44 713 4521
annamaria.poutala@sysma.fi

Lomituspalveluesimies

Irina Leppänen
+358 44 713 4515
irina.leppanen@sysma.fi

Lomituspalvelukoordinaattori

Karita Järvelä
+358 44 713 4519
karita.jarvela@sysma.fi

Lomituspalvelusihteeri

Taina Blomqvist
+358 44 713 4514
taina.blomqvist@sysma.fi

Lomituspalvelujohtaja

Markku Lintula
+358 44 713 4520
markku.lintula@sysma.fi

Lomituspalveluohjaaja

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki