Meijän päiväkotikouluhanke

Tiedotteet  (Hankkeesta pyritään tiedottamaan kerran kuukaudessa)

Periaatevideo rakennettavasta koulusta (pieniä muutoksia saattaa tulla suunnittelujakson aikana)


Maaliskuu 19.3.2021

Tänään Sysmän kunta on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike U. Lipsasen kanssa. Suunnittelutyö on aloitettu ja seuraavana määräaikana on saada rakennuslupaan tarvittavat piirustukset valmiiksi 10.5.2021. 

Maaliskuu 17.3.2021

Sysmän kunta päätti kesällä 2020 rakentaa uuden päiväkotikoulun (Leppäkorventie 14, 19700 Sysmä). Päiväkotikoulu -hanketta varten perustettiin suunnittelu- ja rakentamistoimikunta, joka aloitti edistämään uuden rakennuksen suunnittelua ja rakentamista. Rakennettavan päiväkotikoulun kilpailutus päätettiin toteuttaa käänteisellä kilpailutusmenetelmällä, eli ns. ranskalaisena urakkana. Syksyllä määräaikaan menessä saatiin 8 kpl osallistumispyyntöjä urakkaneuvotteluun. Etukäteen määriteltyjen pistekriteerien perusteella kunnanhallitus valitsi lopulta 4 yritystä, joiden kanssa aloitettiin päiväkotikoulun suunnittelu ja neuvottelumenettely. Neuvottelumenettelyssä suunnittelu- ja rakentamistoimikunta kävi 3 neuvottelukierrosta yritysten kanssa. Neuvottelumenettelyssä yritysten ratkaisuja ei voitu tuoda julkisuuteen, koska urakoitsijan pisteytytykset perustuivat puhtaasti laadullisiin ratkaisuihin. 

Lopullisen urakkatarjouksen päiväkotikoulusta jätti 3 yritystä. Tarjousten arviointi jaettiin kahteen osa-alueeseen tekniikka/rakenneratkaisut 30 % ja arviointiraatien pisteytys ja suunnitelmien arviointi 70%. Arviointiraateja perustettiin 5, jotka olivat seuraavat: koulu, päiväkoti, tekninen toimi, virkamiehet/päättäjät, ja sidosryhmät. Tarjouksista arviointiraadit arvioivat tarjouksien laadullisia ominaisuuksia heidän omista näkökulmastaan, jotka olivat ennalta määritelty. Teknisten ratkaisujen ja arviointiraadin tulosten perusteella voittavaksi tarjoukseksi nousi  Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n tarjous. 

Rakennusliike U. Lipsanen Oy siis valittiin ”Meijän” päiväkotikoulun toteuttajaksi. Yhtiöön voitte tutustua www.lipsanen.com ja heitä voi seurata Facebookissa ja Instagramissa.

Rakennusliike toteuttaa 2-kerroksisen uudisrakennuksen hankkeen SR-urakkana (suunnittele ja rakenna). Kohteen ulkoseinät ja vesikatto tulevat olemaan puurakenteiset.

Kohteessa käytetään Terve Talo ja Kuivaketju 10 -periaatteita. Uuden päiväkotikoulun sääsuojana toimii puuelementtikatto. Puuelementtikatto on vesitiivis heti asennuksen jälkeen ja katto asennetaan heti rungon asennuksen jälkeen. Tällä tavoin runko on suojattu nopeammin kuin perinteisellä sääsuojauksella.

Sisätilat ovat valoisat ja avarat, pintamateriaaleina käytetään useissa koulukohteissa hyviksi ja toimiviksi koettuja materiaaleja.

Piha-alueet on suunniteltu siten, että eri ikäryhmille on omat rajatut alueet, joista löytyy erilliset sadekatokset. Myös sisätiloihin kulku tapahtuu läpi omien alueiden, joissa on sisäänkäyntikatokset. Näin ei risteävää liikennettä pienten ja isojen kesken synny.

Suunnittelutyöt käynnistetään välittömästi ja työt tontilla käynnistyvät kesällä. Kohde valmistuu kesällä 2022.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy hakee alihankkijoita yhteistyökumppaniksi

Rakennusliike U. Lipsanen Oy haluaa hyödyntää paikkakunnalta löytyvää ammattitaitoa ja tukea myös paikkakunnan rakennusalan työllisyyttä parhaansa mukaan. Tulevaan ”Sysmän koulu” -hankkeeseen toivomme löytävämme seuraavien alojen alihankkijoita yhteistyökumppaneiksi:
- Maanrakentaminen
- Paikallavalu
- Maalaus
- Laatoitus ja matto
- Alakatto
- Muuraus
- Työmaa-aikainen rakennustyömaasiivous
- Majoitus-/asunnonvuokraus
- Tavara-, henkilönostin- kuormausnosturi-, kurottaja- ja traktorivuokraus
- Rakennustyömiehiä (kevyiden väliseinien yms. ammattitaitoa vaativiin töihin)

Aliurakoitsijoiltamme vaadimme tilaajavastuu-raportit tai vastaavat dokumentit. Tämän lisäksi työntekijöillä täytyy olla nykyvaatimusten mukaiset huomiovaatteet, työturvavarusteet, työturvakortit yms. käytössä ja voimassa.
Talotekniikasta tulee vastaamaan Moduls Oy. Talotekniikkaan liittyen voitte olla yhteydessä suoraan Teemu Harjulaan p.040 130 3002 tai sähköpostitse teemu.harjula@moduls.fi


Muihin asioihin liittyen voi ottaa yhteyttä Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n hankintapäällikköön
Pekka Lipsaseen p.040 3000 505 tai sähköpostitse pekka.lipsanen@lipsanen.com


Koulun suunnittelun lähtökohdat

Yksisarjaisen perusopetuksen ja lukion oppitunnit voidaan sijoittaa suunnitteilla olevan päiväkotikoulun opetustiloihin. Huomattava osa perusopetuksen tunneista on taide- ja taitoaineita, jotka opetetaan ko. aineiden luokissa tai liikuntatiloissa, jolloin muita luokkatiloja vapautuu lukion käyttöön. Lukiolla ei aikaisemminkaan ole ollut vain sille korvamerkittyjä luokkahuoneita, vaan opetus on tapahtunut perusopetuksen kanssa samoissa tiloissa. Taide- ja taitoaineiden luokkatilat suunnitellaan sellaisiksi, että niitä voi käyttää myös muiden oppiaineiden opetukseen.

Alla alustava tilaohjelma ja osallistamistilaisuuden 18.11.2020 materiaali

Meijän päiväkotikoulu, osallistamistilaisuus 181120

Tilaohjelma, Sysmän päiväkotikoulu

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluhankkeesta

www.esysma.fi/ - Kerro meille – lomakkeella

tai

www.sysma.fi – palautelomakkeella