Meijän päiväkotikouluhanke

Tiedotteet  (Hankkeesta pyritään tiedottamaan kerran kuukaudessa)

Periaatevideo rakennettavasta koulusta (pieniä muutoksia saattaa tulla suunnittelujakson aikana)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kesäkuu 18.6.2021 

Meijän päiväkotikoulun rakennusprojekti käynnistyy pian. Työmaa-alue on aidattu 15.6.2021. Tuolloin tontille on toimitettu työmaatoimisto sekä miehistön sosiaalitilat. Työnjohto on paikalla työmaalla viikosta 25 alkaen.

Kouluprojektin suunnittelutyötä on jatkettu touko-kesäkuussa rakennuksen runkoratkaisun osalta. Rakennuksen rungon betonielementtien kuvat saadaan lähtemään tehtaalle viikolla 25. Puuseinäelementtitoimittaja, sekä puukattoelementtitoimittaja on valittu. Puukattoelementit toimittaa Lapwall ja puuseinäelementit Lehto. Näiden elementtien suunnittelutyö käynnistyy myös pian.

Rakennuksen ulkoikkunakaavio, alakattomateriaalit, lattiapinnoitteet, alapohjarakenteet, väestönsuojat sekä kulunvalvontasuunnitelmat on saatu tehtyä.  Ilmanvaihdon runkokanavat on saatu alustavasti suunniteltua. Asemakuvaan on tehty tilaajan toivomat muutokset ja sen osalta saadaan geo-suunnittelun käyntiin viikolla 25. Rakennesuunnittelu jatkuu betonielementtien suunnittelun valmistuttua teräsrakenteiden ja detaljiikan suunnittelulla. Arkkitehtipuolella suunnittelu etenee alumiinirunkoisten lasiseinien, sekä kalusteiden suunnitteluun. Ovikaaviot ovat arkkitehdillä parasta aikaa työpöydällä ja niitä käydään yhteistyössä läpi pääurakoitsijan ja heloitussuunnittelun kanssa. 

Viikon 24 aikana saatiin suunniteltua IV-kanavistot ja tämän pohjalta tarkemmat reititykset reikävarauksia varten. LVI-suunnittelu on jo runkojen osalta käytännössä valmis. Rakennusautomaatiokaaviot valmistuvat viikon 25 aikana

Sähkösuunnittelu etenee asemakaavakuvan osalta ja tämä saadaan kommenteille viikon 25 aikana. Tuossa vaiheessa tilaajalla ja käyttäjällä on vielä mahdollista kommentoida esimerkiksi ulkovalaistusta. Sähkön keskuskaaviot IV-KH osalta valmistuvat viikon 26 aikana.

Sisäpuolen sähkösuunnittelu etenee ja kuvat saadaan kommenteille viikkoon 28 mennessä. Tässä yhteydessä tullaan tilaajan kanssa käymään läpi kuvat ja tarkistetaan, onko tarvetta suuremmalle määrälle sähköpisteitä/valoja tms.

LVI-suunnittelu jatkaa asemakuvan päivittämistä geosuunnittelun pinnantasauspäivityksien jälkeen ja kuva saadaan arviolta kommenteille 3-4 työpäivän kuluessa siitä, kun päivitetty tieto on saatu. LVI-sisäpuolen suunnittelun osalta työ jatkuu ja arviolta kuvat saadaan toimitettua kommentoitaviksi viikon 28 aikana.

Rakennuksen perustusten kaivaminen aloitetaan viikolla 26. Työt aloitetaan väestönsuojan anturoiden pohjien kaivulla. Viikolla 26 aloitetaan myös anturoiden muottisiivujen valmistus sekä anturoiden raudoitteiden kasaus. Raudoitteet tulevat työmaalle valmiiksi taivutettuina.

Heinäkuussa tehdään rakennuksen anturoita ja elokuussa tullaan pystyttämään väestönsuojien elementit sekä aloitetaan rakennuksen rungon elementtiasennukset.

Yleisestä tilanteesta johtuen materiaalien saatavuudessa on ollut erittäin suuria haasteita, mutta rakennustyöt päästään aloittamaan aikataulussa. Perustuksissa joitain raudoitekokoja on jouduttu muuttamaan suunniteltua suuremmiksi, koska suunniteltua raudoitekokoa ei ole tällähetkellä saatavilla. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaikki tarvittavat materiaalit saadaan aikataulun mukaisesti työmaalle.

Työmaan aitaaminen

Tiedote koulutyömaan aitaamisesta

15.6.2021-8/2022


Huhtikuu 27.4.2021

Päiväkotikoulun rakennusprojekti on saatu suunnitelmien mukaisesti hyvin käyntiin. Huhtikuun aikana Rakennusliike U. Lipsanen Oy on käynyt yhdessä tulevan päiväkotikoulun käyttäjien kanssa läpi rakennuksen pohjakuvat. Käyttäjiltä saatujen kommenttien perusteella pohjakuviin on tehty tarvittavat muokkaukset ja ne ovat nyt valmiina. Pohjakuvat (päivitetty 23.4.2021) löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Lisäksi päiväkotikoulun palotekninen suunnittelu ja pohjatutkimus on saatu valmiiksi ja rakennuksen runkoratkaisu on päätetty. Koulun keittiösuunnitelma on myös valmistunut huhtikuun aikana.

Meijän päiväkotikoulun käyttäjät ovat osallistuneen hankkeen suunnittelutyöhön Teams-kokouksissa ja sähköpostin välityksellä. Mukana kokouksissa on ollut päiväkodin, koulun, iltakäyttäjien, siivoojien ja ruokapalvelun henkilöstön edustajia. Suunnittelutyössä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikkien käyttäjien tarpeet.

1 kerros ja 2 kerros 

Maaliskuu 19.3.2021

Tänään Sysmän kunta on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike U. Lipsasen kanssa. Suunnittelutyö on aloitettu ja seuraavana määräaikana on saada rakennuslupaan tarvittavat piirustukset valmiiksi 10.5.2021. 

Maaliskuu 17.3.2021

Sysmän kunta päätti kesällä 2020 rakentaa uuden päiväkotikoulun (Leppäkorventie 14, 19700 Sysmä). Päiväkotikoulu -hanketta varten perustettiin suunnittelu- ja rakentamistoimikunta, joka aloitti edistämään uuden rakennuksen suunnittelua ja rakentamista. Rakennettavan päiväkotikoulun kilpailutus päätettiin toteuttaa käänteisellä kilpailutusmenetelmällä, eli ns. ranskalaisena urakkana. Syksyllä määräaikaan menessä saatiin 8 kpl osallistumispyyntöjä urakkaneuvotteluun. Etukäteen määriteltyjen pistekriteerien perusteella kunnanhallitus valitsi lopulta 4 yritystä, joiden kanssa aloitettiin päiväkotikoulun suunnittelu ja neuvottelumenettely. Neuvottelumenettelyssä suunnittelu- ja rakentamistoimikunta kävi 3 neuvottelukierrosta yritysten kanssa. Neuvottelumenettelyssä yritysten ratkaisuja ei voitu tuoda julkisuuteen, koska urakoitsijan pisteytytykset perustuivat puhtaasti laadullisiin ratkaisuihin. 

Lopullisen urakkatarjouksen päiväkotikoulusta jätti 3 yritystä. Tarjousten arviointi jaettiin kahteen osa-alueeseen tekniikka/rakenneratkaisut 30 % ja arviointiraatien pisteytys ja suunnitelmien arviointi 70%. Arviointiraateja perustettiin 5, jotka olivat seuraavat: koulu, päiväkoti, tekninen toimi, virkamiehet/päättäjät, ja sidosryhmät. Tarjouksista arviointiraadit arvioivat tarjouksien laadullisia ominaisuuksia heidän omista näkökulmastaan, jotka olivat ennalta määritelty. Teknisten ratkaisujen ja arviointiraadin tulosten perusteella voittavaksi tarjoukseksi nousi  Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n tarjous. 

Rakennusliike U. Lipsanen Oy siis valittiin ”Meijän” päiväkotikoulun toteuttajaksi. Yhtiöön voitte tutustua www.lipsanen.com ja heitä voi seurata Facebookissa ja Instagramissa.

Rakennusliike toteuttaa 2-kerroksisen uudisrakennuksen hankkeen SR-urakkana (suunnittele ja rakenna). Kohteen ulkoseinät ja vesikatto tulevat olemaan puurakenteiset.

Kohteessa käytetään Terve Talo ja Kuivaketju 10 -periaatteita. Uuden päiväkotikoulun sääsuojana toimii puuelementtikatto. Puuelementtikatto on vesitiivis heti asennuksen jälkeen ja katto asennetaan heti rungon asennuksen jälkeen. Tällä tavoin runko on suojattu nopeammin kuin perinteisellä sääsuojauksella.

Sisätilat ovat valoisat ja avarat, pintamateriaaleina käytetään useissa koulukohteissa hyviksi ja toimiviksi koettuja materiaaleja.

Piha-alueet on suunniteltu siten, että eri ikäryhmille on omat rajatut alueet, joista löytyy erilliset sadekatokset. Myös sisätiloihin kulku tapahtuu läpi omien alueiden, joissa on sisäänkäyntikatokset. Näin ei risteävää liikennettä pienten ja isojen kesken synny.

Suunnittelutyöt käynnistetään välittömästi ja työt tontilla käynnistyvät kesällä. Kohde valmistuu kesällä 2022.

Rakennusliike U. Lipsanen Oy hakee alihankkijoita yhteistyökumppaniksi

Rakennusliike U. Lipsanen Oy haluaa hyödyntää paikkakunnalta löytyvää ammattitaitoa ja tukea myös paikkakunnan rakennusalan työllisyyttä parhaansa mukaan. Tulevaan ”Sysmän koulu” -hankkeeseen toivomme löytävämme seuraavien alojen alihankkijoita yhteistyökumppaneiksi:
- Maanrakentaminen
- Paikallavalu
- Maalaus
- Laatoitus ja matto
- Alakatto
- Muuraus
- Työmaa-aikainen rakennustyömaasiivous
- Majoitus-/asunnonvuokraus
- Tavara-, henkilönostin- kuormausnosturi-, kurottaja- ja traktorivuokraus
- Rakennustyömiehiä (kevyiden väliseinien yms. ammattitaitoa vaativiin töihin)

Aliurakoitsijoiltamme vaadimme tilaajavastuu-raportit tai vastaavat dokumentit. Tämän lisäksi työntekijöillä täytyy olla nykyvaatimusten mukaiset huomiovaatteet, työturvavarusteet, työturvakortit yms. käytössä ja voimassa.
Talotekniikasta tulee vastaamaan Moduls Oy. Talotekniikkaan liittyen voitte olla yhteydessä suoraan Teemu Harjulaan p.040 130 3002 tai sähköpostitse teemu.harjula@moduls.fi


Muihin asioihin liittyen voi ottaa yhteyttä Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n hankintapäällikköön
Pekka Lipsaseen p.040 3000 505 tai sähköpostitse pekka.lipsanen@lipsanen.com


Koulun suunnittelun lähtökohdat

Yksisarjaisen perusopetuksen ja lukion oppitunnit voidaan sijoittaa suunnitteilla olevan päiväkotikoulun opetustiloihin. Huomattava osa perusopetuksen tunneista on taide- ja taitoaineita, jotka opetetaan ko. aineiden luokissa tai liikuntatiloissa, jolloin muita luokkatiloja vapautuu lukion käyttöön. Lukiolla ei aikaisemminkaan ole ollut vain sille korvamerkittyjä luokkahuoneita, vaan opetus on tapahtunut perusopetuksen kanssa samoissa tiloissa. Taide- ja taitoaineiden luokkatilat suunnitellaan sellaisiksi, että niitä voi käyttää myös muiden oppiaineiden opetukseen.

Alla alustava tilaohjelma ja osallistamistilaisuuden 18.11.2020 materiaali

Meijän päiväkotikoulu, osallistamistilaisuus 181120

Tilaohjelma, Sysmän päiväkotikoulu

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluhankkeesta

www.esysma.fi/ - Kerro meille – lomakkeella

tai

www.sysma.fi – palautelomakkeella