Muuttuneista osoitteista

04.03.2020 13:42

Kategoria:

Muutamien kiinteistöjen osoitteet ovat muuttuneet.

Sysmän kunnan hankkiman rakennusten selvitys- ja päivitystyön aikana muutaman henkilön osoitetiedot ovat muuttuneet.

Poikkeama johtuu väestörekisterikeskuksen eli digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Tiedot ovat nyt tulleet esiin rekisteriajossa.

Osoitteet tullaan tarkistamaan ja korjaamaan.

Jos huomaatte osoitteenne muuttuneen aiheetta, ottakaa yhteys Tuija Liljaan, tuija.lilja@perlacon.fi tai puh. 040 149 0344.