Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä oleviin kaavoihin voit vaikuttaa juuri nyt! Nähtävilläoloaikana kaava-asiakirjat ovat katsottavissa tällä sivulla julkaistujen linkkien kautta sekä Sysmän kunnanviraston asiointipisteessä. Kaavojen nähtävillä pitämistä koskevat kuulutukset julkaistaan Lähilehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ 22.1. - 21.2.2020

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta palautetta, joka tulee toimittaa 21.2.2020 klo 15 mennessä osoitteella: Sysmän kunnanhallitus, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi.