Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä oleviin kaavoihin voit vaikuttaa juuri nyt! Nähtävilläoloaikana kaava-asiakirjat ovat katsottavissa tällä sivulla julkaistujen linkkien kautta sekä Sysmän kunnanviraston asiointipisteessä. Kaavojen nähtävlläoloa koskevat kuulutukset julkaistaan Lähilehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.


RIMMINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.10. - 29.11.2019.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipide tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän kunnanhallitukselle osoitteella: Sysmän kunnanhallitus, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi 29.11.2019 klo 15.00 mennessä.