Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä oleviin kaavoihin voit vaikuttaa juuri nyt! Nähtävilläoloaikana kaava-asiakirjat ovat katsottavissa tällä sivulla julkaistujen linkkien kautta sekä Sysmän kunnanviraston asiointipisteessä. Kaavojen nähtävlläoloa koskevat kuulutukset julkaistaan Lähilehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.



KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 19.12.2019 - 20.1.2020

Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää muistutuksen kaavaehdotusaineistosta. Muistutus tulee jättää kirjallisesti Sysmän kunnanhallitukselle osoitteella: Sysmän kunnanhallitus, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi 20.1.2020 klo 15.00 mennessä.