Nuoramoisten perhepäiväkoti ja perhepäiväkoti Ulpukka

Perhepäivähoito on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista lasten varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Kirkonkylän alueella toimii perhepäiväkoti Alaja osoitteessa Väihkyläntie 15 as 16. Perhepäiväkoti sijaitsee lähellä päiväkoti Kastellia ja perhepäiväkodin lapset käyvät usein leikkimässä päiväkodin pihalla.

Nuoramoisten perhepäiväkoti toimii Nuoramoisten koulun yhteydessä, noin 15 km päässä Sysmän keskustasta. Lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet luontoon tutustumiselle ja liikunnalle kaikkina vuodenaikoina.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Nuoramoisten perhepäiväkoti

Kalkkistentie 245 19370 NUORAMOINEN
Puh. +358 44 713 4569
Maksullinen
ryhmis.nuoramoinen@sysma.fi

Perhepäiväkoti Ulpukka

Kortetie 1 as 4 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 713 4563
Maksullinen
Riitta-Sisko Niemistö
+358 44 713 4535
riitta-sisko.niemisto@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Sysmän kunnanvirasto
Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki
Nuoramoinen
Puh. +358 44 713 4569
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Ulpukka
Puh. +358 44 713 4563
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 16:00