Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot ovat puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat kunnissa ja hyvinvointialueilla ajamassa paikallisten nuorten etuja.
Kuntalain 26. pykälän mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.
Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Sysmässä on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 2011 lähtien.

Nuorisovaltuusto kaudella 2022-2023

Enni Ahonen, puheenjohtaja ja nuvan edustaja kunnanvaltuuston kokouksissa, email: enni.ahonen@edusysma.fi
Kia Alanne, varapuheenjohtaja ja nuvan edustaja hyvinvointivaliokunnan kokouksissa, email: kia.alanne@edusysma.fi
jäsenet
Erica Anttila
Inka Koskenniemi, nuvan edustaja toimintaympäristövaliokunnan kokouksissa
Shen Kurvinen
Kiana Merkelbach
Minja Meurman, sihteeri
Eemeli Mäentalo
Lotta Niskanen
Ninni Rimpioja, tiedotus- ja somevastaava
Susanna Uotila
Elina Yli-Talonen

Nuorisovaltuuston ohjaana toimii
yhteisöohjaaja Heta Heino

puh. 044 7134576

heta.heino@sysma.fi