Omaishoidon tuki

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona. Siihen voi saada mm. taloudellista tukea kunnalta.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka kunta järjestää päättämällään tavalla ja haluamassaan laajuudessa. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitaja tekee kunnan kanssa sopimuksen. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö. Sysmässä omaishoitajien palkkiot maksaa kunta ja palvelut toteuttaa Attendo.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella jonka saa sosiaaliohjaajalta. Palveluntarve kartoitetaan kotikäynnillä ja tarvittaessa voidaan hyödyntää moniammatillista tiimiä. Tarvittaessa hakemuksen liitteeksi pyydetään lääkärinlausunto. Hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä. Kunnan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja palvelusopimus.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2018

Tietoa omaishoidosta

SOTE-keskus
Leppäkorventie 33 19700 Sysmä
Puh. +358 44 494 2585
Täysin maksuton
Salla Saksinen
+358 44 494 2552
salla.saksinen@attendo.fi

Sosiaaliohjaaja

Laki omaishoidon tuesta