Organisaatio

Kunnan organisaatio jakautuu kunnanhallituksen alaiseen toimintaan sekä hyvinvointivaliokunnan ja toimintaympäristövaliokunnan alaisiin toimialoihin. 

Kunnanhallituksen alaista toimintaa ovat yleis- ja hallintopalvelut, palo- ja pelastustoimi, elinvoimapalvelut (elinkeino, maa- ja metsätilat, työllisyys, kaavoitus, asuminen), lomituspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Hyvinvointivaliokunnan alaiseen toimialaan kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulutuspalvelut, vapaa-aikapalvelut (nuoriso, liikunta, kulttuuri, kirjasto) sekä varhaiskasvatuspalvelut. 

Toimintaympäristövaliokunnan alaiseen toimialaan kuuluvat ympäristönhoito, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä ympäristö- ja rakennusvalvonta. 

Toimielinorganisaatio

Kunnan johtoryhmä

Hallintosääntö

Strategia 2021-2030

Osa kunnan palveluista tuotetaan kuntayhtymissä sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Terveystalo

Kuntayhtymät

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen liitto

Koulutuskeskus Salpaus ky

Itä-Suomen päihdehuollon ky

Eteva kuntayhtymä

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Sysmän Vuokratalo (100 %)
Yhtymä Olavin toimintakeskus (70 %)
Kiinteistö Oy Sysmän Työsuhdetalo (69,05 %)
Asunto Oy Ulpukanlehti (56,4 %)
Kiinteistö Oy Sysisara (50,91 %)

ja osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Siniheinä (40,08 %)