Organisaatio

Kunnan organisaatio jakautuu kunnanhallituksen alaiseen toimintaan sekä hyvinvointivaliokunnan ja toimintaympäristövaliokunnan alaisiin toimialoihin. 

Kunnanhallituksen alaista toimintaa ovat yleis- ja hallintopalvelut, palo- ja pelastustoimi, elinvoimapalvelut (elinkeino, maa- ja metsätilat, työllisyys, kaavoitus, asuminen), lomituspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Hyvinvointivaliokunnan alaiseen toimialaan kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulutuspalvelut, vapaa-aikapalvelut (nuoriso, liikunta, kulttuuri, kirjasto) sekä varhaiskasvatuspalvelut. 

Toimintaympäristövaliokunnan alaiseen toimialaan kuuluvat ympäristönhoito, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä ympäristö- ja rakennusvalvonta. 

Toimielinorganisaatio

Kunnan johtoryhmä

Hallintosääntö

Strategia 2023-2025

Osa kunnan palveluista tuotetaan kuntayhtymissä sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sote-palvelut järjestää Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Kuntayhtymät:

Päijät-Hämeen liitto

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Sysmän Vuokratalo (100 %)

Asunto Oy Sysmän Ulpukankulma (100 %)

Asunto Oy Sysmän Peltotie 1 (100%)

Kiinteistö Oy Sysmän Päijätaho (100%)

Pinx Oy (100%)

Yhtymä Olavin toimintakeskus (70 %)

ja osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Sysmän Työsuhdetalo (22,43 %)

Kiinteistö Oy Sysmän Palvelutalo (46,8%)