Otamon toimintakeskuksen remontista tiedote

28.04.2021 11:51

Kategoria:

Otamon toimintakeskuksessa on tehty korjaustöitä vuoden 2020 aikana aiempien urakkasopimuksien mukaisesti. Urakan aikana on korjaustyötä tehty lähinnä rakennuksen ulkopuolella. Urakan aikana on uusittu rakennuksen ulkoverhous sekä vesikatto. Lisäksi rakennuksen sisäpuolella on tehty rakenteiden avauksia ja paikallisia korjauksia liittyen lähinnä kostuneisiin rakenteisiin, sekä tiivistetty rakenteita. Näiden tavoitteena on ollut parantaa rakennuksen sisäilmaa ja elinkaarta.

Ulkopuolen korjaukset ovat vielä osittain kesken ja ne teetetään valmiiksi niillä urakoitsijoilla, joiden toimesta työt on aloitettu. Tavoitteena on saada korjaustyöt valmiiksi 2.7.2021 mennessä.

Rakennuksen tulevat korjaus- ja toiminnalliset muutostarpeet tulevat arvioitaviksi erikseen sen jälkeen, kun saadaan varmuus rakennuksen tilanteesta ja käytöstä tulevaisuudessa. Toiminnalliset kokonaismuutokset on suunniteltava hyvin yhdessä kaikkien osapuolien kanssa. Toiminnallisia muutoksia suunniteltaessa on myös tarkasteltava toiminnan muutoksia ja taloutta. Tämän hetken tilanteen mukaisesti sisäpuolen korjaukset on päätetty viedä loppuun tekemällä pieniä muutoksia sisätiloihin. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että rakennuksen tulevaisuus pitää suunnitella hyvin seuraavien 3 – 5 vuoden aikana, jolloin tiedetään paremmin myös ne mahdolliset muutokset tehtäväkentässä, jotka voivat vaikuttaa palveluihin ja rakennettaviin tiloihin.