Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos

Suunnittelualue koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Ilolassa, Suopellon Rehulahdessa ja Sormusniemessä, Rapalan Enostenlahdessa ja Vuorisalossa. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kaava muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta tai maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta ja lisärakennusmahdollisuuksista.

Suunnittelun vaihe

Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 6.5.2020.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2020