Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos

Suunnittelualue koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Ilolassa, Suopellon Rehulahdessa ja Sormusniemessä, Rapalan Enostenlahdessa ja Keijulahdessa sekä Vuorisalossa. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kaava muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta tai maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta ja lisärakennusmahdollisuuksista.

Suunnittelun vaihe

Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 6.5.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.-10.9.2021.

Aineisto

Kaavaluonnoskartta 22.3.2021

Kaavaselostus 22.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.4.2021

Lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (2020):

Alueellinen vastuumuseo 4.6.2020

PHHYKY 18.5.2020