Palvelujen uudelleen suuntaaminen

Maakunnan kehittämisraha MAKERA-hanke, 1.1. - 31.5.2018

Hankkeen taustaa 

Sysmä on vajaan 4 000 asukkaan maaseutukunta, joka sijaitsee syrjässä pääväylistä ja isoista kaupungeista maakunnan rajalla. Elinvoiman kannalta paikallinen yrittäjyys on tärkeää, koska etäisyys säännölliseen asiointiin keskuskaupungissa on pitkä. Sysmässä on paljon vapaa-ajan asutusta ja tätä kautta vakituista asukaslukua suurempi ostovoimapotentiaali.

Sysmällä on historia kyvystä tehdä omia, rohkeita ratkaisuja. Sysmä on panostanut merkittävästi elinvoimatyöhön ja on osoittanut valmiutensa aktiiviseen kehittämiseen. Sysmän päättäjät ja viranhaltijat ovat olleet sitoutuneita elinvoimatyöhön. Sysmän vapaa-ajanneuvottelukunta SNK on sitoutunut yhteistyöhön. SNK:n keskuudessa on laajaa ja monipuolista yritysosaamista. Vapaa-ajan asutus on todettu maakuntastrategiassa vahvuudeksi.

Sysmän kunnan palvelurakenne ja toimintakulttuuri on muodostunut historian saatossa ja aikana, jolloin kunnan väestömäärä oli merkittävästi nykyistä korkeampi. Palvelujen uudelleen suuntaamiseen on tarvetta, jotta ne vastaisivat paremmin nykytilannetta. Palvelujen uudelleensuuntaaminen edellyttää aiempaa parempaa tietoa kuntalaisista, mikä edellyttää väestön profilointia.

Tavoitteet 

- Tunnistetaan kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttäytymismallit, toiveet ja tarpeet aiempaa paremmin

- Saatua tietoa voidaan käyttää niin yksityisten kuin julkisten palvelujen parantamiseen

Konkreettiset toimenpiteet

Ensimmäinen työvaihe on toteuttaa kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden profilointi

Toinen työvaihe on pitää työpajoja (4 kappaletta) eri kuntalaisryhmille ja vapaa-ajan asukkaille

Vaikutukset

Lopputuloksena on palvelujen uudelleen suuntaaminen vastaamaan aiempaa paremmin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tarpeita. Profiloinnin tulosten mukaan kohderyhmille voidaan toteuttaa kohdennettua viestintää ja palvelutarjontaa. On mahdollista samaan aikaan parantaa kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden asiakaskokemusta ja alentaa kuluja resurssien oikealla kohdentamisella. Onnistuneen profiloinnin jälkeen voidaan toteuttaa aiempaa parempaa asiakaslähtöisyyttä.

LOPPURAPORTTI