Perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaista, kiireetöntä ja yksilöllisyyttä korostavaa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoitajien työaika on 40 tuntia viikossa. Perhepäivähoitajien työntasauspäivien, vuosilomien ja sairauslomien ajaksi lapsille on järjestetty varahoito päiväkoti Kastellissa. Perhepäivähoitajien esimiehenä ja ohjaajana toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yhden, kahden tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena. Sysmässä tällaisia yksikköjä ovat Nuoramoisten perhepäiväkoti ja perhepäiväkoti Alaja kirkonkylän alueella.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.

Riitta-Sisko Niemistö
+358 44 713 4535
riitta-sisko.niemisto@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Sysmän kunnanvirasto
Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki