Perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaista, kiireetöntä ja yksilöllisyyttä korostavaa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoitajien työaika on 40 tuntia viikossa. Perhepäivähoitajien työntasauspäivien, vuosilomien ja sairauslomien ajaksi lapsille on järjestetty varahoito päiväkoti Kastellissa. Perhepäivähoitajien esimiehenä ja ohjaajana toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 18.10.2016

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017

Edellytykset

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.

Helena Haavistola
+358 44 713 4535
helena.haavistola@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sysmän kunnanvirasto

Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki