Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Oppilashuolto on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyössä pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain monialaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulun monialaiseen oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltohenkilöstö seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai ryhmien hyvinvointia.

Sysmän Yhtenäiskoulu ja Sysmän Lukio
Väihkyläntie 9 19700 Sysmä
Puh. +358 44 713 4541
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Koulun kanslia
Puh. +358 44 713 4541
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00