Pienten kuntien elinvoimaa -hanke

10.02.2020 13:07

Kategoria: Palvelut

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke

Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeessa rakennetaan reunakunnille uudenlaisia tapoja työllisyyden hoitoon ja työvoiman saatavuuteen vahvistamalla kuntien välistä yhteistyötä. Kolmen maakunnan reuna-alueilla sijaitsevien Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän yhteistyö tukee luonnollista työssäkäyntialuetta.

 

Hankkeen toimenpiteitä:

 

• Työvoiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyö alueen oppilaitosten, TE -hallinnon, yritysten ja työnantajien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa paikallisesti toteutettavaa koulutusta pilotoidaan hoiva-alalle ja myöhemmässä vaiheessa myös muille toimialoille.

 

• Yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja neuvonnan avulla.

 

• Monipuolisia työ- ja elämisen mahdollisuuksia tehdään näkyväksi myös alueen ulkopuolisille maaseudulla asumisesta kiinnostuneille ja paluumuuttajille. Markkinoinnin työkaluksi luodaan alueellinen matalankynnyksen digiaikainen palvelualusta.

 

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta. Hankkeen toiminta kohdistuu kolmen maakunnan alueelle (Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Savo). Päijät-Hämeestä mukana ovat Hartola ja Sysmä, Keski-Suomesta Joutsa ja Etelä-Savosta Pertunmaa. Hankkeen hallinnoinnista ja toiminnan koordinoinnista vastaa Hartolan kunta.

 

Yhteystiedot:

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö

0447432254

anne.lahikainen-aho@hartola.fi

 

Projektin kesto: 1.2.2020-31.12.2021