Pohjavesialueet

Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu pohjavesialueille erityisiä määräyksiä jätevesien käsittelystä ja polttonesteiden varastoinnista. Pohjavesialueet ovat vedenhankinnan kannalta erityisen tärkeitä alueita, joita käytetään tai voidaan tulevaisuudessa käyttää talousveden lähteinä.

Pohjavesien luokitus-, rajaus- ja nimimuutokset astuivat voimaan 23.12.2021. Muutokset päivitetään karttoihin toukokuussa 2022.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset Päijät-Hämeessä vuosina 2005-2021

Sysmän pohjavesialueet:

Otamo 1-luokka

Kuokanmäki 1-luokka (Lintulanjoki postettu luokituksesta 2021)

Leenharju 1-luokka ja Lahdenpohja 2-luokka

Liikola 2-luokka

Karilanmaa 2-luokka ja Kahusjärvi 2-luokka

Kuterlampi 2-luokka

Pellosniemi 2-luokka ja Soukanharju 2-luokka

Tepoonjärvi 2-luokka

Kalho 2-luokka, Sysmän osa