Presidentinvaali 2018

KUULUTUS

Sysmän kunnassa 28. päivänä tammikuuta 2018 pidettävissä tasavallan presidentinvaalin ensimmäisessä ja mahdollisesti 11. helmikuuta 2018 pidettävässä toisessa vaalissa äänestysalueena on koko Sysmän kunta ja äänestyspaikka on seuraava: 

                      1. Kirkonkylä                    Sysmän kunnan kirjasto, Valittulantie 5, Sysmä 

Äänioikeusrekisterissä olevat tiedot ovat tarkastusta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa maistraateissa arkipäivinä virka-aikana. Väestörekisterikeskus lähettää äänioikeutetuille, niille joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortin viimeistään 4.1.2018. 

Omaa äänioikeutta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 12.1.2018 ennen kello 16.00 kirjallisesti maistraatille. Oikaisuvaatimuslomakkeita on saatavana maistraateista. 

Ensimmäisen vaalin vaalitoimitus alkaa äänestyspaikalla sunnuntaina 28.1.2018 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. Mahdollisen toisen vaalin vaalitoimitus alkaa äänestyspaikalla sunnuntaina 11.2.2018 kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin ennakkoäänestyspaikkoina Sysmän kunnan alueella ovat Sysmän kunnan kirjasto sekä Vaalilain 9 §:ssä tarkoitetut laitokset. Laitoksissa ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan erikseen. 

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17. päivänä tammikuuta ja päättyy tiistaina 23. päivänä tammikuuta 2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 31. tammikuuta ja päättyy tiistaina 6. helmikuuta 2018. Ennakkoäänestys toimitetaan Sysmän kunnan kirjastossa, Valittulantie 5, arkisin klo 9 - 18 sekä lauantaina 20. päivänä tammikuuta klo 10 - 14 ja sunnuntaina 21. tammikuuta klo 12 - 16, mahdollisessa toisessa vaalissa arkisin klo 9 - 18 sekä lauantaina 3. helmikuuta klo 10 - 14 ja sunnuntaina 4. helmikuuta klo 12 - 16. 

Kotiäänestys toimitetaan 17. - 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. - 6.2.2018. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä 30.1.2018 klo 16 mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Valittulantie 5, 19700 Sysmä, puh. 044 7134 507. 

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Henkilöllisyystodistuksena kelpaavat esimerkiksi ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti ja kuvallinen kela-kortti. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

Sysmässä 20.12.2017
Sysmän kunnan keskusvaalilautakunta

Sysmän kunnan keskusvaalilautakunta Valt 19.6.2017 § 34

Sysmän kunnan äänetyspaikat ja ajat Khall 25.9.2017 § 253

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Khall 27.11.2017 § 311

Vaalien ulkomainonta Khall 27.11.2017 § 312

Vaalit.fi

Presidentinvaalin 2018 äänestyspaikkapalvelu