Rakennusten selvitys- ja päivitystyö

Tätä sivua päivitetään selvitystyön edetessä.

Sysmän kunnan alueella tarkastetaan rakennusten tietoja.

Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kunnanhallitus on käynnistänyt vuoden 2019 alusta rakennusten selvitys- ja päivitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille lähetetään maaliskuun lopulla kysely. Siinä tiedustellaan kiinteistöllä olevia rakennuksia. Kaikki olemassa olevat rakennukset tulee ilmoittaa. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella. Linkki ilmoitusta varten tulee tälle sivulle maaliskuussa.

Rakennusten tietoja voi tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksestä. Verottaja postittaa sen maaliskuussa 2019.

Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa maastokäyntejä touko – syyskuussa 2019.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Mittauskäynnit ja kysymykset:
Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi

Rakennuslupa-asiat:
Rakennustarkastaja Marko Pynnönen 044 713 4554 / Toimistosihteeri Sari Toivonen 044 713 4527
rakennusvalvonta@sysma.fi