Rakennusten selvitys- ja päivitystyö

Tätä sivua päivitetään selvitystyön edetessä.

Sysmän kunnan alueella tarkastetaan rakennusten tietoja.

Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kunnanhallitus on käynnistänyt vuoden 2019 alusta rakennusten selvitys- ja päivitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty kysely.

Kyselyn ja rekisteritietojen perusteella kiinteistöille on tehty mittauskäyntejä.

Tarpeelliset mittaukset on tehty syyskuun loppuun mennessä. 

Rakennusten tietoja voi tarkastaa seuraavasta kiinteistöverotuspäätöksestä. Verottaja postittaa sen maaliskuussa 2020.

Kaikille kiitos hyvästä yhteistyöstä. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopulla.

 

Rakennuslupa-asiat:

Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri 044 713 4554 / Toimistosihteeri Sari Toivonen 044 713 4527
rakennusvalvonta@sysma.fi

Tiedote 18.3.2019

Tiedote 2.1.2020

Loppuraportti