Rakennusten selvitys- ja päivitystyö

Tätä sivua päivitetään selvitystyön edetessä.

Sysmän kunnan alueella tarkastetaan rakennusten tietoja.

Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kunnanhallitus on käynnistänyt vuoden 2019 alusta rakennusten selvitys- ja päivitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty kysely. Siinä tiedustellaan kiinteistöllä olevia rakennuksia. Kaikki olemassa olevat rakennukset tulee ilmoittaa, paitsi käytössä olevat ja siitä poistuneet maatalouden rakennukset. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella.

Kysely on lähetetty vain yhdelle kiinteistön omistajista, ja vain yksi kysely / omistaja.

Tästä voitte ilmoittaa omistamanne rakennukset. Linkki Webropol -kyselyyn.

Webropol -kyselyn voi täyttää, vaikka ei ole saanut kirjettä. Kyselyn voi täyttää useampaan kertaan, jos tietoihin tulee muutoksia tai haluaa tarkentaa ilmoitusta.

Rakennusten tietoja voi tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksestä. Verottaja postittaa sen maaliskuussa 2019.

Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa maastokäyntejä touko – syyskuussa 2019.

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen:

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja (kaupunki–kylä–talo–tila) esim. 781–403–4–173. Kiinteistötunnus löytyy muun muassa kiinteistöveropapereista.

Rakennuksen valmistumisvuosi: täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.

Kuisti: Loma-asunnoissa umpinainen kuisti lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Asuintaloissa vain lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan. Täysin avointa kuistia eli terassia ei ilmoiteta.

Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Se sisältää rakennusten kaikkien kerrosten, kellareiden, lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden pinta-alat laskettuna yhteen. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista. Ns. rintamamiestalon pinta-ala lasketaan 2,5 x  pohjan pinta-ala.

Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Jos rakennuksen yksi seinä puuttuu, on kyseessä rakennelma, sen pinta-alaa ei tarvitse ilmoittaa.

Mikäli kiinteistöllä on muita rakennelmia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto. Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kuten hylätyt vajat on ilmoitettava.

Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m² rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Mittauskäynnit ja kysymykset:
Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi

Rakennuslupa-asiat:
Rakennustarkastaja Marko Pynnönen 044 713 4554 / Toimistosihteeri Sari Toivonen 044 713 4527
rakennusvalvonta@sysma.fi

Tiedote 18.3.2019