Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus on kaavan tarkoittama, täyttää asetetut laajuuden ja paloturvallisuuden sekä terveellisyyden vaatimukset ja että se soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä, on sopusuhtainen ja tarkoituksenmukainen. Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Jokaisessa vaativammassa rakennustyössä tulee olla pääsuunnittelija sekä rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyömaata ja vastaa sen suorittamisesta.

Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella. 

Ensisijaisesti suositellaan asioimaan sähköisesti.

Sysmän rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2021 käyttämään pelkästään sähköistä asiointipalvelua www.lupapiste.fi. Muutos vaikuttaa monelta osin lupakäytäntöihin ja siitä syystä rakennusvalvonnan nettisivuja ja siellä olevia ohjeistoja ja käytäntöjä ollaan parhaillaan muuttamassa ja täydentämässä. Valitettavasti korjaustyöt ovat vielä kesken.

Katselmuksia hoitaa ajalla 26.-30.9.2022 kesätyöntekijä Minttu Martelin puh 044 7134538.

3.10.2022 alkaen pidettävistä katselmuksista sovitaan rakennustarkastajan kanssa.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri
puh. 044 7134554 (soittoaika keskiviikkoisin klo 14 - 16)

Toimistosihteeri Sari Toivonen
puh. 044 7134527