Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus on kaavan tarkoittama, täyttää asetetut laajuuden ja paloturvallisuuden sekä terveellisyyden vaatimukset ja että se soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä, on sopusuhtainen ja tarkoituksenmukainen. Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Jokaisessa vaativammassa rakennustyössä tulee olla pääsuunnittelija sekä rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyömaata ja vastaa sen suorittamisesta.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri
puh. 044 7134554

Toimistosihteeri Sari Toivonen
puh. 044 7134527

rakennusvalvonta@sysma.fi