Rapalan ranta-asemakaava

Kaavan laatiminen koskee Rapalan kylässä sijaitsevaa Rapalan tilaa (RN:o 1:143), jonka alueisiin kuuluu sekä Päijänteen että Rapalanlammen ranta-alueita.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 22.10.2014 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-21.11.2014

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma