Sosiaali- ja terveysjaosto

Kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston ratkaisuvaltaan kuuluu päättää yksilökohtaista huoltoa ja palvelua koskevista asioista, yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas tyytymättömänä viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään toimielimen käsiteltäviksi, huojennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kunnalle tulevan asiakasmaksun tai korvauksen suorittamisesta ja ellei toisin ole määrätty, toimii toimialan lainsäädännössä edellytettynä lupa-, valvonta- tai muuna viranomaisena sekä toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.

Sosiaali- ja terveysjaoston esittelijänä toimii sosiaalijohtaja ja hänen sijaisenaan kansanterveystyön johtava lääkäri.

Sosiaali- ja terveysjaosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

varajäsen
Pj. Karola Lilli Jutila Tuomas
Vpj. Koskinen Veli-Pekka Hiltunen Arja
J. Hopeasaari Juho Virolainen-Nurminen Eija

Sosiaalijohtaja Minna Veistilä
Kansanterveystyön johtava lääkäri Lindell Rony