Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja edistetään osallisuutta.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan, päihteiden käytön hallintaan, mielenterveyden ongelmiin sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sysmässä sosiaalista kuntoutusta järjestetään Terveystalo Oy:n ja kunnan yhteistyönä pääasiassa työtoimintana toimintakeskuksessa. 

Sysmän sosiaalipalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020

Sysmän toimintakeskus

Hakalantie 19 19700 SYSMÄ
Tiina Luhio
+358 44 713 4590
tiina.luhio@sysma.fi

Vastaava ohjaaja

Sosiaalihuoltolaki