Sosiaalityö

Sosiaalityöstä saat tukea vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi talouteen, perheiden haasteisiin, asunnottomuuteen, työllistymiseen, elämänhallintaan, päihteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat työskentelevät yhdessä sinun, läheistesi ja muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityö vahvistaa omia voimavarojasi.

Sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat laativat kanssasi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot.

He ovat mukana laatimassa aktivointisuunnitelmaa, joka tukee työllistymistä ja elämänhallintaa.


Lisäksi he:

  • Antavat sosiaalista ja taloudellista tukea kriisitilanteissa
  • Motivoivat ja ohjaavat kuntoutumista, työllisyyttä tai raittiutta kohti
  • Tukevat ja ohjaavat taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ongelmissa sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa
  • Antavat sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • Kannustavat sinua osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan