Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat väestön suun terveystarkastukset ja neuvonta, tutkimus, hoito, jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen.

Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat väestön suun terveystarkastukset ja terveysneuvonta, suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. Teemme yhteistyötä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, jotta voisimme havaita jo varhain mahdollisen tuen tai hoidon tarpeen.

Suun terveydenhuollon tavoite on kaikkien kuntalaisten hyvä hampaiden ja suun terveys sekä ongelmien ennaltaehkäisy. Suun terveydenhuoltoon on laadittu STM:n yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet. Näillä turvataan, että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon. Hoidontarpeen arvion tekee koulutettu hammashoitaja tai suuhygienisti. Hoitoon pääsy määräytyy hoidon tarpeen ja sen edellyttämän kiireellisyyden mukaan. Hammaslääkäri tekee suun tutkimukset ja toteuttaa hoidon yhteistyössä suuhygienistin kanssa. Perushoidon ja ennaltaehkäisevän hoidon lisäksi tehdään polikliinistä kirurgiaa, protetiikkaa, oireita poistavaa purentaperäisten vaivojen hoitoa sekä oikomishoitoa.Tutkimuksista ja hoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut 18 vuotta täyttäneiltä.

Sysmässä palvelut tuottaa Terveystalo Oy

Kiireettömän hoidon vastaanotto sekä arkipäivystys
Käyntiosoite: Sysmän sote-keskus, Leppäkorventie 33, 19700 Sysmä

Päivystys virka-ajan ulkopuolella järjestetään Lahdessa
Käyntiosoite: Akuutti24, Keskussairaalankatu 7, 15850 LAHTI

SOTE-keskus

Leppäkorventie 33 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 494 2585
Maksullinen
Jessica Juslin

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri

Elo Pärg

Hammaslääkäri

Ilona Mäkelä
ilona.makela@terveystalo.com

Suuhygienisti

Terttu Palvalin
terttu.palvalin@terveystalo.com

Vastaava suuhygienisti

Lilli Rantahakala
Lilli.Rantahakala@terveystalo.com

Vastaava hammaslääkäri

Kansanterveyslaki
Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon vastaanotto sekä arkipäivystys, SOTE-keskus
Puh. +358 44 494 2569
Maksullinen
maanantai-torstai
08:00 - 15:00
perjantai
08:00 - 14:00
Suun terveydenhuollon Ilta- ja viikonloppupäivystys, Akuutti24
Puh. 116 117
Ma-Pe klo 14.00-21.00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8.00-21.00 soitetaan Päivystysapuun 116 117 ennen Akuutti24:ään hakeutumista.
Maksuton
Puh. 03 819 11
Jos Päivystysapu-numero ei toimi, soita hyvinvointiyhtymän vaihteen numeroon 03 819 11, josta puhelu ohjataan 116 117-palveluun.
Maksuton