Sysmä-lisä

Sysmän kunta tukee, kunnanhallituksen päätöksen (16.11.2009 § 325) mukaisesti, työttömien henkilöiden työllistämistä yhdistyksiin, yrityksiin ja seurakuntiin Sysmä-lisän muodossa. Tuen määrä on 250,00 €/kk/henkilö, kesto enimmillään 24 kk. Tuen piirissä voi olla kerrallaan enintään 5 sysmäläistä pitkäaikaistyötöntä. Sysmä-lisää myönnetään korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutetun henkilön palkkaamiseen (oikeus ensimmäisen ja/tai toisen vuoden palkkatukeen). 

Lisäksi Sysmän kunta maksaa extra-kuntalisää yhdistyksille. Tukea voi hakea toisen vuoden palkkatukeen oikeutetun henkilön työllistämisen tukemiseksi. Tuen määrä on enintään 250,00 €/kk/henkilö, kesto 1 – 4 kk. Tuen piirissä voi olla kerrallaan enintään kolme sysmäläistä pitkäaikaistyötöntä. 

Molempien tukien saamisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työllistyvälle bruttopalkkaa vähintään 1100,00 €/kk ja työaika on vähintään 6 h/työpäivä. Tukea haetaan kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, tukea ei myönnetä takautuvasti. Tukea saa vain palkkauskustannuksiin (palkka, sosiaalikustannukset).

Sysmä-lisän hakuprosessi: 

 • Työnantaja hakee palkkatukea TE –toimistosta.
 • Saatuaan palkkatukipäätöksen työnantaja voi hakea Sysmä–lisää. Hakemukseen liitetään kopiot palkkatukipäätöksestä sekä työsopimuksesta. Hakemus lähetetään osoitteeseen:
   
  Sysmän kunta
  Palkkasihteeri Päivi Kivelä
  Valittulantie 5
  19700 SYSMÄ
   
 • Päätös Sysmä-lisän myöntämisestä lähetetään työnantajalle.
 • Työnantaja tekee palkkatuesta tilityksen kuukausittain TE-toimistoon ja lähettää siitä sekä palkkaerittelystä kopion Sysmän kunnalle edellä mainittuun osoitteeseen.
 • Sysmän kunta maksaa kuntalisän hakijan tilille.

Hakulomake pdf

Lisätietoja:  

Palkkasihteeri Päivi Kivelä, puh. 044 7134 509                                                    

Hallinto- ja sivistysjohtaja Tuula Mäkinen, puh. 044 7134 505