Sysmän elinvoimatyön painopisteeksi pito- ja vetovoiman varmistaminen

18.12.2019 16:03

Kategoria:

Sysmän kunnan elinvoimatyöryhmä esittää, että vuoden 2020 painopiste on pito- ja vetovoiman vahvistaminen. Samalla karsitaan merkittävästi elinvoimatyön asialistalla olevien toimenpiteiden määrää. Vapautuva resurssi suunnataan täysimääräisesti pito- ja vetovoiman vahvistamiseen eli asukashankintaan, asumisen kehittämiseen, yrityshankintaan ja yritysystävällisyyteen sekä näihin vaikuttaviin tekijöihin.

Vuonna 2019 Sysmän elinvoimatyössä toteutettiin mm. opasteita, puiden LED-valaistus, asukashankintakampanja, eSysmä, yritysneuvontaa, toimistohotelli, hankintaohjeen päivitys, markkinointiapu eSport lukion oppilashankintaan, Suur-Sysmän historian tuotteistaminen, yritysryhmä- ja muita hankkeita sekä erilaisia selvityksiä ja raportteja, kuten kunnan tyhjät tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt ja kunnan omistamien matkailukiinteistöjen jatkojärjestelyt. Lisäksi oli monia muita mittakaavassa pieniä toimenpiteitä.

Sysmän elinvoimatyötä tekee kunnanhallituksen alaisena elinvoimatyöryhmä ja sen valmistelija.

 

Lisätietoja antaa:

Elinvoimatyön konsultti Juri Nieminen 044 978 4124 juri.nieminen@kuntavelho.fi

Sysmän elinvoimatyön painopisteeksi pito- ja vetovoiman varmistaminen