Sysmän hankintaohje päivitetty yrittäjäystävällisemmäksi

27.12.2019 08:02

Kategoria:

Sysmän kunta on päivittänyt hankintaohjeen. Uusi hankintaohje tulee voimaan 1.1.2020.

Uudessa hankintaohjeessa velvoitetaan pyytämään vähintään kahdelta paikalliselta yritykseltä hintatieto hintavertailuun tai tarjouspyyntö, edellyttäen, että kyseiseen tuotteeseen tai palveluun on paikallinen tarjoaja olemassa.

Pelkkä hintavertailu ei riitä, vaan tarjouspyyntö on lähetettävä aina 10 000 € ja sitä suuremmissa hankinnoissa. Hinnan osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään puolet. Hiilijalanjäljen osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään 20 %. Hiilijalanjälki lasketaan tuotteen tai palvelun toimitusmatkan pituudesta toimittajan toimipisteestä hankintayksikön toimipisteeseen.

Muutokset parantavat paikallisten yritysten mahdollisuutta tarjota tuotteitaan tai palveluitaan ja samalla lisäävät hankintojen yritysystävällisyyttä ja kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä.

Sysmän kunta haluaa panostaa yritysystävällisyyteen ja lisätoimenpiteitä on tulossa yhdessä Sysmän Yrittäjät ry:n kanssa.

 

Lisätietoja antaa:

Elinvoimatyön konsultti Juri Nieminen 044 978 4124 juri.nieminen@kuntavelho.fi

Kyntiila