Sysmän kunta kartoittaa alueensa rakennuksia

18.03.2019 05:19

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Sysmän kunnanhallitus on päättänyt aloittaa kunnan alueella olevien rakennusten selvitys- ja päivitystyön. Hankkeessa kartoitetaan kaikki kunnan alueella olevat rakennukset. Nyt niiden tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi tiedot pitää saattaa ajan tasalle.  

Vastaava hanke on aiemmin tehty mm. Heinolassa ja Asikkalassa. Sysmän hankkeen suorittaa Perlacon Oy. 

Kiinteistöjen omistajille lähetetään maaliskuun lopulla kysely, jossa tiedustellaan heidän omistamiaan rakennuksia. Rakennukset voi ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella.

Jos kiinteistön omistaja ei ole saanut kirjettä, hän voi täyttää sähköisen lomakkeen netissä.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa mittauskäyntejä toukokuusta syyskuulle. Hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kysely ei koske maatalousrakennuksia, sillä ne ovat maa- ja metsätalousverotuksen piirissä.

Lisätietoja sivulta: www.sysma.fi/rakennusten-selvitys-ja-paivitystyo

Lisätietoja:

Tuija Lilja, puh. 040 149 0344
tuija.lilja(at)perlacon.fi