Sysmän paikannimien korjaamiseen pyydetään kuntalaisten apua

04.09.2023 13:12

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Sysmän paikannimien korjaamiseen pyydetään kuntalaisten apua

Sysmän kunnan osoitteiden korjaus- ja lisäystyö on valmistunut. Työtä on tehty Osoitteet kuntoon! (OSKU!)–hankkeessa, joka on osa valtionvarainministeriön rahoittamaan kuntien digitalisointia edistävää ohjelmaa. OSKU!:ssa on ollut mukana 14 kuntaa ja Sysmä on toiminut hankkeen koordinaattorina. Sysmän tekninen toimi on ollut mukana myös kahdessa muussa VM:n kehittämishankkeessa.

Seuraavassa vaiheessa pyritään poistamaan maanmittauslaitoksen kartoilla olevia virheitä ja puutteita. Korjausten valmistuttua valmistellaan ja painetaan uusi osoitekartasto. Edellinen on vuodelta 2013 ja sitä aikaisempi vuodelta 2003. Uusi osoitekartaston voi sen valmistuttua nähdä myös kunnan karttapalvelussa. Karttapalvelussa tullaan julkaisemaan myös osoitteet teknisen rajapinnan kautta, joten jatkossa sieltä löytyy aina oikea ja ajantasainen osoitteisto.

Nimistön korjaamiseksi tarvitaan kuntalaisten apua. Virheelliset tai puuttuvat karttanimet ja pyydetään ilmoittamaan marraskuun alkuun mennessä kunnan maankäytön suunnittelijalle matti.nikupeteri@sysma.fi. Ilmoitukseen pyydetään lisäämään ilmoittajan yhteystiedot sekä karttakopio paikasta, mihin virhe tai puute kohdistuu. Ilmoitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan sekä ilmoittamaan edelleen maanmittauslaitokselle. Tällä tavoin saadaan myös nimistö osalta mahdollisimman oikea osoitekartta. Nykyinen osoitekartta ja muut kartta-aineistot ovat nähtävissä sekä tulostettavissa kunnan karttapalvelussa https://sysma.karttatiimi.fi/.