Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Kunnan strateginen perusta 2014 - 2020:

  • Sysmän kunnan talous pidetään vakaalla pohjalla. Vältetään turhia investointeja. Veroprosentit ovat maakunnan alhaisimmat ja kilpailukykyiset naapurikuntiin verrattuna.
  • Velkaantumista vältetään. Omat kiinteistöt ja rakennukset otetaan huomioon tuottavuutta lisättäessä.
  • Sysmä turvaa laadukkaat ydin- ja lähipalvelut kaiken ikäisille myös tulevaisuudessa palvelukysyntämuutokset huomioon ottaen.
  • Sysmä tukee yrittäjyyttä järjestämällä neuvontaa aloitteleville ja toimiville yrittäjille, hyödyntämällä paikkakunnan vahvuuksia uuden yritystoiminnan luomisessa sekä ottamalla yrittäjyyden näkökulman huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuus.
  • Sysmä haluaa olla houkutteleva vapaa-ajan kunta. Kaavoituksella edistetään vakituista ja vapaa-ajan asumista. Kärkenä ovat Ilola - Suopelto -Päijätsalo kaavoitushankkeet.
  • Sysmä haluaa hyödyntää kuntien välistä yhteistyötä ja toteuttaa itsenäisyyttä vahvistavaa toimintaa.
  • Sysmän kuntayhteisössä toimitaan yhteisöllisyydestä ja yhtenäisyydestä viestivällä Yksi Sysmä –teemalla: kuntayhteisön eri toimijat ovat valmiita työskentelemään yhteisesti koko Sysmän hyväksi ja auttamaan paikkakuntaa menestymään myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2021 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

Vuoden 2020 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022

Vuoden 2019 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021

Vuoden 2018 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2020

Vuoden 2017 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2019

Vuoden 2016 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016 - 2018