Teknisen toimialan vuositarjoukset 2020 - 2021

25.03.2020 09:00

Kategoria: Kuulutukset

Teknisen toimialan vuositarjoukset 2020 - 2021

Osatarjoukset hyväksytään. Myöhässä jätettyjä tarjouksia ei käsitellä.

Hankinnat suoritetaan pääsääntöisesti tarjouksen jättäneiltä yrityksiltä, jotka työnjohdon harkinnan mukaan ovat halvimpia tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ja kuntakonserni ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden ja tarvikkeiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan.

Tarjouksen hintojen tulee olla voimassa koko tarjouspyynnössä mainitun ajan. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Hintoihin tehdään vuosittain indeksikorotus. Kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Tarjous tulee tehdä rakennustarvikkeita ja sora- ja murskelajikkeita lukuun ottamatta kunnan laatimalle tarjouslomakkeelle, jonka saa Sysmän kunnanvirastolta (Valittulantie , 19700 Sysmä) tai kunnan kotisivuilta www.sysma.fi

Tarjous tulee toimittaa osoitteella Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 Sysmä 24.4.2020 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse kirjaamo@sysma.fi.

Tarjoukseen merkki ”Teknisen vuositarjous”.

Liite 1: Tarjouspyyntö

Liite 2: Tilaajavastuulain mukaiset tiedot ja selvitykset

Liite 3: Rakennusteknisten töiden vuositarjoukset

Liite 4: Sähkötöiden vuositarjoukset

Liite 5: Maalaustöiden vuositarjoukset

Liite 6: LV- ja IV-töiden vuositarjous

Liite 7: Metallitöiden vuositarjous

Liite 8: Vuokrakonetarjous

Liite 9: Siivoustöiden vuositarjous

Teknisen toimialan vuositarjoukset 2020 - 2021