Tiedote jätehuoltolaskutuksen ja kiinteistöveron virheiden korjauksista

30.03.2021 10:13

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Useat jätehuoltoyhtiö Salpakierto Oy:n asiakkaat ovat olleet Sysmän kuntaan yhteydessä saatuaan mielestään virheellisen jätehuoltolaskun. Laskun osalta yhteydenotot Salpakiertoon mieluummin sähköpostilla, asiakaspalvelu@salpakierto.fi., ei siis Sysmän kuntaan eikä rakennusvalvontaan.

Jäteyhtiö on laskutusperusteenaan käyttänyt Digitaali- ja väestöviraston rekisteriä, jossa on eri syistä paljon virheitä. Sysmän rakennusvalvonnasta tiedot päätyvät rekisteriin vain lupamenettelyn kautta (rakennus-, toimenpide- purkamis- ym. luvat). Lupakäsittelyyn sisältyy loppukatselmus, joilla hankkeet todetaan valmiiksi.

Menettelytavaksi on sovittu seuraavaa:

Havaitessaan jätehuoltolaskussaan virheen kiinteistöomistaja on yhteydessä Salpakiertoon, joka tarkistaa, onko rakennus mukana virhelistalla. Kunnalla ei ole käytettävissään tätä listaa. Listalla olevat rakennukset käydään läpi ulkopuolisen konsultin toimesta, jonka kustannukset maksaa Sysmän kunta. Mahdollisesti virheellisiä kohteita on yli 1200, joten yksittäisten korjausten tekeminen kunnassa virkatyönä ei ole mahdollista. Jos siis rakennuksenne on mukana listalla ja se tieto osoittautuu virheelliseksi, asia hoituu ns. viran puolesta. Jos rakennus taas ei ole Salpakierron listalla, teidän tulee tehdä oikaisuvaatimus laskun mukaisesti jätelautakunnalle. Jätelautakunta laittaa edelleen lausuntopyynnön kunnan rakennusvalvontaa siinä tapauksessa, että hakija ilmoittaa että kiinteistöllä ei ole rakennusta.

Kiinteistöverotukseen liittyvien tietojen virheiden korjauksista vastaa kiinteistönomistaja itse verohallinnon ohjeiden mukaisesti joko OmaVero –palvelussa tai paperisella lomakkeella.