Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki sekä ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki turvaavat kuntalaisen toimeentuloa erilaisissa taloudellisissa ongelmissa.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta. Asiointipiste neuvoo ja opastaa hakemuksen lähettämisessä.

Kelan toimeentulotukiohjeet

Täydentävä toimeentulotuki voi täydentää perustoimeentulotukea erityistilanteissa. Perustoimeentulotuki tulee olla aina ensin haettuna.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää vaikka oikeutta perustoimeentulotukeen ei olisi. Tuen tarkoituksena on taloudellisten ongelmien ennaltaehkäisy.

Sysmän kunnanhallitus on hyväksynyt ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisperusteet joiden mukaisesti niitä myönnetään.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Sysmän kunnalta. Sosiaalitoimisto on avoinna joka arkipäivä klo 9-11 ja lisäksi maanantaisin klo 13-15.

044 7134 588 Sosiaaliohjaaja Taija Glad

Tulostettava ehkäisevä / täydentävä toimeentulotukihakemus

Lomakkeet sähköiseen yhteydenottoon sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen löydät Päijät-Hämeen sähköisen asioinnin sosiaalipalvelujen sivuilta.