Toimintaympäristövaliokunta

Toimintaympäristövaliokunta vastaa koko hallinnon alansa toiminnasta, kehittämisestä sekä palveluiden tuottamisesta yhdessä valiokunnan alaisen jaoston ja teknisen toimen henkilöstön kanssa.

Toimintaympäristövaliokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat:

- kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen

- kunnossapito- ja käyttötehtävät

- ympäristönhoito (kaavatiet, puistot, torit, satamat, muut yleiset alueet)

- kiinteistöjen ylläpito

- vesihuoltolaitoksen toiminta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- maa-ainesluvat

- yksityistieasiat

- toimialan viranomaistehtävät

- osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- sekä osaltaan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

varajäsen
Pj. Aartolahti Jouko    Kaurinki Petri
Vpj. Streng Virpi Vuorinen Tuula
J. Leppänen Sami Heinonen Ritva
J. Aromaa Timo Nieminen Joel
J. Koskenniemi Hannu Mäentalo Markku
J. Laitinen Heidi Kantonen Vesa
J. Valkama Raili Kotolahti Veikko