Toimintaympäristövaliokunta

Toimintaympäristövaliokunta vastaa koko hallinnon alansa toiminnasta, kehittämisestä sekä palveluiden tuottamisesta yhdessä valiokunnan alaisen jaoston ja teknisen toimen henkilöstön kanssa.

Toimintaympäristövaliokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat:

- kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen

- kunnossapito- ja käyttötehtävät

- ympäristönhoito (kaavatiet, puistot, torit, satamat, muut yleiset alueet)

- kiinteistöjen ylläpito

- vesihuoltolaitoksen toiminta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- maa-ainesluvat

- yksityistieasiat

- toimialan viranomaistehtävät

- osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- sekä osaltaan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat Esityslistat ja pöytäkirjat 7.7.2021 alkaen

Toimintaympäristövaliokunta 2021-2025