Tonttien välisten ja viereisten puistometsien/puistokaistaleiden lunastusmahdollisuus

21.07.2020 16:44

Kategoria: Tontit ja rakentaminen

Tee ostotarjous Sysmän kunnanhallitukselle

Sysmän kunnan taajamassa on asemakaava-alueella paljon ns. puistometsiä/tonttien välisiä/viereisiä kaistaleita, joita ei hoideta ja jotka kasvavat ryteikköä tai ovat muuten epäsiistejä. Tarkoitus on voinut olla mm. kevyen liikenteen väylän rakentaminen, minkä ei ole ollut kuitenkaan tarvetta toteutua.

Kunnanhallitus on jo 27.5.2019 § 132 päättänyt, että asemakaava-alueella voidaan myydä kunnan omistamaa puistometsää/tonttien välisiä/viereisiä kaistaleita osaksi asuintontteja, mikäli puistometsä/kaistaleet rajautuvat tonttiin, eikä se rajoita nykyisin käytössä olevia hoidettuja kulkuyhteyksiä. Myyntihinta on 0,5 €/m2. Kunta voi myydä puistometsää/tonttien välisiä/viereisiä kaistaleita myös edullisemmin, mutta tällöin sen on pohjauduttava hyväksyttävään perusteluun, miksi maa-alueen arvo on tätä alempi. Puistometsän/puistokaistaleen ostaminen ei sellaisenaan lisää tontin rakennusoikeutta.

Kunnalla ei ole perustetta panostaa taloudellisesti nykyistä enempää näiden puistometsien/tonttien välisten/viereisten kaistaleiden hoitoon ja säännölliseen raivaukseen. Kun hoitovastuu siirtyisi kunnalta yksityiselle tontinomistajalle ja taajaman siisteys paranisi, hyödyttäisi se koko paikallisyhteisöä. Samalla tontinomistaja saisi isomman pihan käyttöönsä, jolloin kaikki voittaisivat.

Katso tästä koko päätös

Turvaväli