Työ ja toimeentulo

Sosiaalipalvelut tukevat kuntalaisia työhön ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Työttömyys voi olla moniulotteinen sosiaalinen ongelma. Yhteistyössä TE-toimiston kanssa Sysmän kunta tarjoaa tukea erityisesti työttömyyden pitkittyessä. Kuntouttava työtoiminta edistää pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja työmarkkinavalmiuksia.

Toimeentulon ongelmat voivat liittyä työttömyyteen tai muihin elämäntilanteiden muutoksiin. Perustoimeentulotukea  voi hakea Kelasta ja kunnan asiointipiste neuvoo ja opastaa hakemuksen lähettämisessä. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voi hakea kunnasta.