Vammaispalvelut

Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluita ja tukitoimia Sysmän kunnassa ovat:

  • Henkilökohtainen apu
  • Kuljetuspalvelut
  • Palveluasuminen
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt
  • Päivätoiminta
  • Sopeutumisvalmennus
  • Kuntoutusohjaus
  • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet
  • Ylimääräiset vaatekustannukset
  • Erityisravinto

Palveluita haetaan vammaispalveluhakemuksella jonka saa sosiaaliohjaajalta. Palveluiden tarve kartoitetaan kotikäynnillä ja tarvittaessa hyödynnetään moniammatillisen tiimin asiantuntemusta. Kuljetuspalveluihin tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Palvelut toteutetaan yksilöllisesti palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kehitysvammaisille ihmisille laaditaan erityishuolto-ohjelma, jonka mukaisesti toteutetaan tarvittavat palvelut.

044 494 2552 Sosiaaliohjaaja Salla Saksinen
Sysmän SOTE-keskus Leppäkorventie 33, 19700 Sysmä
salla.saksinen@terveystalo.com

Vammaispalvelujen myöntämisperusteet

Vanhus- ja vammaisneuvosto

THL:n Vammaispalvelujen käsikirja