Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhaista tunnistamista, hoitamista ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamista.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyvien pulmien kasautumista. Varhaiserityiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Varhaiserityiskasvatuksessa on mukana erityislastentarhanopettaja. Erityislastentarhanopettaja toimii lasten, huoltajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelevien muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä.

Toimintaohjeet

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Janne Jokinen
+358 44 713 4564
janne.jokinen@sysma.fi

Erityislastentarhanopettaja

Helena Haavistola
+358 44 713 4535
helena.haavistola@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sysmän kunnanvirasto

Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki