Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen käy helpoimmin sähköisen asioinnin kautta. Voit hakea paikkaa sähköisesti vain, jos lapsella on suomalainen henkilötunnus. Tarvittaessa paperisen hakulomakkeen voi tulostaa Varhaiskasvatuksen lomakkeet -sivulta.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa. Jos tarve johtuu opiskelusta tai työllistymisestä, tulee paikkaa hakea välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen  tarpeen alkamista.

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee perheen tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

Riitta-Sisko Niemistö
+358 44 713 4535
riitta-sisko.niemisto@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Sysmän kunnanvirasto
Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki