Vehkasalon ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan laatiminen koskee Soiniemen kylässä sijaitsevaa tilaa Kuntala 781-416-3-37, jonka alueisiin kuuluu Päijänteen Kurjenselän ranta-alueita Vehkasalossa, Vähä Varaissaari sekä kaksi pientä luotoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 ha.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä kuulutettiin 17.4.2019. Ranta-asemakaavan luonnosaineisto pidetään nähtävillä 4.12.2019 - 3.1.2020.

Aineisto

Kaavaluonnoskartta

Kaavaselostus + liitteet