Vehkasalon ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan laatiminen koskee Soiniemen kylässä sijaitsevaa tilaa Kuntala 781-416-3-37, jonka alueisiin kuuluu Päijänteen Kurjenselän ranta-alueita Vehkasalossa, Vähä Varaissaari sekä kaksi pientä luotoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 ha.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan 17.4.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 17.4.-17.5.2019.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma