Vehkasalon ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan laatiminen koskee Soiniemen kylässä sijaitsevaa tilaa Kuntala 781-416-3-37, jonka alueisiin kuuluu Päijänteen Kurjenselän ranta-alueita Vehkasalossa, Vähä Varaissaari sekä kaksi pientä luotoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 ha.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä kuulutettiin 17.4.2019.
Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 4.12.2019 - 3.1.2020.
Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.8. - 4.9.2020.
Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 13.10.2020 §28.
Kaava tuli voimaan 10.12.2020.

Nähtävillä oleva aineisto

Kaavaehdotuskartta

Kaavaselostus + liitteet

Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin


Aikaisempi aineisto

Kaavaluonnoskartta

Kaavaselostus + liitteet