Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä), joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta.

Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan kokonaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen.

Viranhaltija § ja päätöspvm Päätös pdf-muodossa
Hallinto- ja sivistysjohtaja
Kirjastonjohtaja
Koulunjohtaja Nuoramoinen
Kunnanjohtaja
Lomituspalvelujohtaja
Lomituspalvelukoordinaattori
Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Palkkasihteeri
Rakennustarkastaja
Sosiaalijohtaja
Suunnittelupäällikkö
Talousjohtaja
Tekninen johtaja
Varhaiskasvatupäällikkö
Vt. rehtori
Ympäristösuojelutarkastaja