Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä), joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta.

Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan kokonaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen.

Viranhaltija § ja päätöspvm Päätös pdf-muodossa Julkaistu
Hallinto- ja sivistysjohtaja

7§ 2.10.2019 Avustus Teatteritalon vuokraan 2.10.2019

14§ 16.9.2019

Korvaus historian ja yhteiskuntaopin opettajan Jani Malmille erillistehtävästä 2019-2020

16.9.2019

15§ 21.10.2019

Vuosisidonnainen lisä, Lahti Hanna-Kaisa 21.10.2019

8§ 15.11.2019

Kuntaosuuden käyttö lape-muutosagenttityöhön vuonna 2020 15.11.2019
Kirjastonjohtaja
Koulunjohtaja Nuoramoinen

Kunnanjohtaja 3§ 6.9.2019

Rakennusalan asiantuntijapalvelun hankinta

20.9.2019
4§ 6.9.2019

Sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimusten hankinta

20.9.2019
5§ 6.9.2019

Hankesuunnittelun tilaaminen toimintakeskustilojen vaihtoehdoista

20.9.2019
6§ 4.10.2019 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden koulutuksen hankinta 7.10.2019

13§ 21.11.2019

Teknisen johtajan tehtävien väliaikainen hoito 21.11.2019
8§ 29.11.2019

Sysmän kunnan omistamien matkailukiinteistöjen ja niihin liittyvän toiminnan ja talouden tarkastelu -selvityksen hankinta

Päätös ja oheismateriaaliliite

3.12.2019

9§ 2.12.2019

Sysmän kunnan vesilaitoksen yhtiöittämisselvitys

Päätös ja oheismateriaaliliite

3.12.2019
Lomituspalvelujohtaja
Lomituspalvelukoordinaattori
Nuoriso- ja liikuntapäällikkö 3§ 5.11.2019 Vanhojen kuntosalilaitteiden myynti 6.11.2019
Palkkasihteeri
Rakennustarkastaja 1§ 18.10.2019

Vanhan käytöstä poistetun jääkiekkokaukalon lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen

18.10.2019
5§ 5.11.2019

Sysmän uuden paloaseman kalustehankinnat

5.11.2019
4§ 31.10.2019

Pesukoneen, kuivausrummun ja kuivauskaapin hankinta Sysmän uudelle paloasemalle

5.11.2019
3§ 30.10.2019

Varustekuivaimen hankinta Sysmän uudelle paloasemalle

5.11.2019
2§ 30.10.2019

Paloaseman pesuhallin pesuradan hankinta

5.11.2019
6§ 5.11.2019 Sysmän uudelle paloasemalle 2 kpl teollisuuspöytien hankinta 5.11.2019

9§ 19.11.2019

Sysmän uudelle paloasemalle letkuhyllyjen hankinta 21.11.2019

8§ 19.11.2019

Uuuden paloaseman karkeapesukaapin hankinta 21.11.2019

7§ 19.11.2019

Uuden paloaseman pihan yleis-, harjoitusvalaistus 21.11.2019

10§ 27.11.2019

Pohjatutkimusten ja perustamistapalausuntojen  hankinta kouluhankkeen hankesuunnitelmaan

27.11.2019
Sosiaalijohtaja
Suunnittelupäällikkö 12§ 3.10.2019 Kahviautomaatin hankinta kunnanvirastolle henkilökunnan taukotilaan 3.10.2019

6 §
18.10.2019

Suunnittelija 18.10.2019
13§ 13.11.2019

Rakennustietojen lataaminen

13.11.2019
8§ 18.11.2019

Opettajien palkanlaskentaan liittyvistä lisätehtävistä maksettava korvaus

27.11.2019
15§ 26.11.2019

Koirapuiston aidan ja porttien rakentaminen

27.11.2019
16§ 26.11.2019

Hankinta puiden valaisemisesta led-valoilla Sysmän taajama-alueella

Liite1: Tarjouspyyntö

Liite 2: Tarjousten vertailu

27.11.2019

17§ 27.11.2019

Hankinta Sysmän kunnan vetovoima kylttien valmistus ja asennus

Liite1: Tarjouspyyntö

Liite 2: Tarjousten vertailu

27.11.2019
Talousjohtaja 5§ 30.9.2019

Sysmän 4H yhdistyksen ja Sysmän vanhempainyhdistyksen hakemus Teatteritalon maksuttomasta käytöstä 30.11.2019

30.9.2019

6§ 23.10.2019

Hittiorkesteri Aimo -20 v. teatteritalolla 23.11.2019

23.10.2019

7§ 13.11.2019

Sysmän reserviupseerien anomus itsenäisyydentulien järjestämiseksi itsenäisyyspäivän iltana

13.11.2019

Tekninen johtaja

7§ 13.9.2019 Paloaseman kuntosalilaitteiden hankinta 10.10.2019

8§ 13.9.2019

Uuden paloaseman pesuradan hankinta 16.9.2019
Varhaiskasvatupäällikkö
Vt. rehtori

Ympäristösuojelutarkastaja