Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä), joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta.

Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan kokonaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen.

Viranhaltija § ja päätöspvm Päätös pdf-muodossa Julkaistu
Hallinto- ja sivistysjohtaja

7§ 2.10.2019 Avustus Teatteritalon vuokraan 2.10.2019

14§ 16.9.2019

Korvaus historian ja yhteiskuntaopin opettajan Jani Malmille erillistehtävästä 2019-2020

16.9.2019

15§ 21.10.2019 Vuosisidonnainen lisä, Lahti Hanna-Kaisa 21.10.2019
Kirjastonjohtaja
Koulunjohtaja Nuoramoinen

Kunnanjohtaja 3§ 6.9.2019

Rakennusalan asiantuntijapalvelun hankinta

20.9.2019

4§ 6.9.2019

Sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimusten hankinta

20.9.2019
5§ 6.9.2019

Hankesuunnittelun tilaaminen toimintakeskustilojen vaihtoehdoista

20.9.2019
6§ 4.10.2019 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden koulutuksen hankinta 7.10.2019
Lomituspalvelujohtaja
Lomituspalvelukoordinaattori
Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Palkkasihteeri
Rakennustarkastaja 1§ 18.10.2019 Vanhan käytöstä poistetun jääkiekkokaukalon lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen 18.10.2019
Sosiaalijohtaja
Suunnittelupäällikkö 12§ 3.10.2019 Kahviautomaatin hankinta kunnanvirastolle henkilökunnan taukotilaan 3.10.2019

6 §
18.10.2019

Suunnittelija 18.10.2019
Talousjohtaja 5§ 30.9.2019

Sysmän 4H yhdistyksen ja Sysmän vanhempainyhdistyksen hakemus Teatteritalon maksuttomasta käytöstä 30.11.2019

30.9.2019

3§ 12.8.2019

Partiolippukunta Tainionvirran Taimenet ry:n syystapahtuma 21.9.2019

26.8.2019

Tekninen johtaja

7§ 13.9.2019 Paloaseman kuntosalilaitteiden hankinta 10.10.2019

8§ 13.9.2019

Uuden paloaseman pesuradan hankinta 16.9.2019
Varhaiskasvatupäällikkö
Vt. rehtori 2§ 9.9.2019

KOULUKOHTAISET LISÄTEHTÄVÄT SYSMÄN YHTENÄISKOULUSSA 1.8.2019 - 31.7.2020

9.9.2019

1§ 9.9.2019

TAIDE- JA TAITOAINEET SYSMÄN YHTENÄISKOULUSSA 1.8.2019 -31.7.2020

9.9.2019

Ympäristösuojelutarkastaja