Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä), joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta.

Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan kokonaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen.

1.1.2020 alkaen julkaistut päätökset tästä linkistä.

Viranhaltija § ja päätöspvm Päätös pdf-muodossa Julkaistu
Hallinto- ja sivistysjohtaja

Kirjastonjohtaja
Koulunjohtaja Nuoramoinen

Kunnanjohtaja

11§ 7.11.2019

Varhaiskasvatuspäällikön viran auki julistaminen

3.1.2020

 

12§ 7.11.2019

Lupa määräaikaisen osa-aikaisen palvelusihteerin palkaamiseen sosiaalipalveluihin 

3.1.2020

13§ 21.11.2019

Teknisen johtajan tehtävien väliaikainen hoito 3.1.2020

14§ 18.12.2019

Lupa it-tukihenkilön palkkaamiseen osa-aikaisena määräajaksi

3.1.2020

15§ 30.12.2020

Lomituspalveluohjaajan tehtävien järjestely 1.10.2019 - 30.4.2020

3.1.2020

16§ 31.12.2019

Teknisen johtajan tehtävien väliaikainen hoito 1.1.-31.3.2020

3.1.2020
5§ 30.12.2019 Avustuksen maksaminen elinvoimatyön 2019 määrärahasta, tähän päätökseen tulee korjaus kun käytettävissä oleva määräraha on tiedossa 10.1.2020
Lomituspalvelujohtaja
Lomituspalvelukoordinaattori
Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Palkkasihteeri
Rakennustarkastaja

Sosiaalijohtaja
Suunnittelupäällikkö

Talousjohtaja

Tekninen johtaja

Varhaiskasvatupäällikkö
Vt. rehtori

Ympäristösuojelutarkastaja