Vireillä olevat kaavat

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta aina sen hyväksymiseen saakka. Toisaalta jo ennen kaavoituksen vireilletuloa on tehty paljon valmistelevaa työtä. Kaavoitus toteutuu aina tiettyjen Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien vaiheiden kautta, mutta kaavan luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessin laajuuteen ja aikatauluun. Kaavaa käsitellään sen eri vaiheissa kaavoitustoimikunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voit tutustua alla olevian linkkien kautta!

   


Yleiskaavat

Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos II

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos III (tulossa)

Rekolanvuorten tuulivoimapuiston yleiskaava

Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos

  


Asemakaavat

Ei asemakaavoja vireillä.

 


Ranta-asemakaavat

Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos

Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Loma-Ilolan ranta-asemakaava

Päijätsalon ranta-asemakaavan muutos (tulossa)

Pietilänvuoren ranta-asemakaavan muutos

Rapalan ranta-asemakaava

Rimminniemen ranta-asemakaavan muutos

Rimminniemen ranta-asemakaavan muutos (Niemenrannantien kaavamuutos)

Saaren ranta-asemakaavan muutos