Vireillä olevat kaavat

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta aina sen hyväksymiseen saakka. Toisaalta jo ennen kaavoituksen vireilletuloa on tehty paljon valmistelevaa työtä. Kaavoitus toteutuu aina tiettyjen Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien vaiheiden kautta, mutta kaavan luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessin laajuuteen ja aikatauluun. Kaavaa käsitellään sen eri vaiheissa kaavoitustoimikunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voit tutustua alla olevian linkkien kautta!

   


Yleiskaavat

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos

Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

 


Asemakaavat

Kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44  (Kelluvien rakennusten kaava) 

 


Ranta-asemakaavat

Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos

Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Loma-Ilolan ranta-asemakaava

Rapalan ranta-asemakaava

Vehkasalon ranta-asemakaava