YKSINYRITTÄJÄTUKI haku auennut 17.4.2020 klo 12

Yksinyrittäjätuen haku auennut 17.4.2020 klo 12 – ohjeet yrittäjille

Seuraa kunnan www.sysma.fi kotisivuille päivittyvää tiedotusta!

Kunta tarjoaa yrittäjille tarvittaessa maksutonta avustushakemusten laatimispalvelua. Palvelusta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kunnan yhteyshenkilöön. Jo aiemmin yhteystietonsa antaneiden ei tarvitse ottaa yhteyttä uudestaan:
Raija Hänninen puh. 044 713 4511, raija.hanninen@sysma.fi

Yksinyrittäjien tuki

Linkki sähköiseen lomakkeeseen sekä tulostettava/täytettävä lomake löytyvät sivun alalaidasta ja lomakkeen voi tarvittaessa noutaa kunnanviraston asiointipisteestä arkisin klo 9-15, Valittulantie 5, 19700 Sysmä. Sähköisesti täytettävän lomakkeen liitteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi ja tulostettavan/täytettävän version palautusohjeet lukevat lomakkeessa.

Yksinyrittäjänavustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin:

Yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito -ja muut toimistomenot.

Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Kriteerit

- Suomessa yksin taloudellista toimintaa harjoittava
- Päätoiminen yrittäjä
   * Ei ole palveluksessa palkattua työvoimaa
   * On yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI
   * vähintään vuosittainen 20 000 euron yrittäjätulo tai laskutus

- Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta

- Yrittäjä voi hakea avustusta vain yhden yrityksen osalta (jos yrittäjällä useita yrityksiä)

- Liitännäiselinkeino tulkitaan sivutoimiseksi, ei oikeuta tukeen

- Yritysmuodolla ei ole merkitystä, myös freelance-yrittäjät huomioidaan

- Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

- Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen à todistettava kirjanpidosta ja/tai tiliotteilla (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

- Yrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

- Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen.

- Hakijaa pyydetään kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

- Kunnan ja hakijan välille syntyvän sopimuksen ehdoissa on, että avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. 

Kunta ottaa vastaan ja käsittelee hakemukset

- Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

- Avustus on harkinnanvarainen eli kunnan päätös voi olla myös kielteinen, mikäli kriteerit eivät täyty tai kunnan käytössä oleva avustusmääräraha on loppunut.

- Myönteisen tukipäätöksen perusteella Sysmän kunnan ja yrittäjän välille syntyy tukisopimus, jonka perusteella yrittäjä hyväksyy tuen myöntämisen ehdot.

- Maksatus hakemuksessa ilmoitetulle tilille tapahtuu kunnan tehtyä myönteisen päätöksen ja kun TEM on tehnyt avustuspäätöksen kunnalle.

Linkki sähköiseen tukihakemukseen

Lähetä sähköisen tukihakemuksen liitetiedostot erikseen sähköpostilla kirjaamo@sysma.fi. Viestin aiheeksi: Tukianomus, yrityksen nimi

Linkki tulostettavaan hakulomakeeseen