Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2022

Tieavustuslomake 2022 wordtäytettävä

Tieavustuslomake 2022 pdftulostettava

Tieavustuslomaketta saa kunnan yhteispalvelupisteestä. E-sysmä palvelussa voit täyttää myös sähköisen lomakkeen, sähköinen lomake on eri näköinen kuin tulostettava versio, mutta siinä kysytään samat asiat. Tarkistathan, että e-sysmä palvelussa jättämäsi hakemus on tullut perille! 

Tie- ja lupajaosto on kokouksessaan 2.5.2019 § 7 päättänyt yksityisteiden kunnanavustusten perusteista. Tästä eteenpäin Sysmä jakaa avustettavat yksityistiet kahteen luokkaan:

I) Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jossa on huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä. Tai kahden yleisentien yhdistävä yksityistie eli läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattavaa merkitys.
II) Vakituisen asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä kunnassa on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous.

Jakoperusteiden oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi pyydetään tiekuntia ilmoittamaan tiedot mahdollisimman tarkasti. Varsinkin nyt uutena esittäkää tieluokkaa I tai II tai kuinka paljon (km) kumpaakin on tiekunnassanne sekä vakituisen asutuksen käyttämä tieosuus (km) tulee selvitä hakemuksesta. Vakituinen asumiskäyttö tarkoittaa, että rakennuksessa väestötietojärjestelmän mukaan asutaan avustusta myönnettäessä.

Tien tulee lisäksi täyttää yksityistielain 84 §:n mukaiset edellytykset. Liittäkää kopio tositteesta yksityistietietojen ilmoittamisesta tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroadiin).

Perusparannuskohteet tulee hinnoitella, yksilöidä ja esittää sijainti kartalla. Isommista kohteista tulee lisäksi olla kustannusarvio.

Lisäksi osoitenumerot kiinteistöillä on oltava ajan tasalla, helpottaa esimerkiksi pelastuslaitoksen perille löytämistä, tästä saa neuvoa kunnan rakennusvalvonnalta.

Hakemus tulee toimittaa Sysmän kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen (os. Valittulantie 5) 31.3.2022 klo 15 mennessä. Hakemukset voi myös postittaa osoitteella Sysmän kunta, yksityistieavustukset, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai sähköpostilla allekirjoitettu hakemus osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi, tai täyttää e-sysmä palvelussa sähköinen yksityistieavustuslomake. 

Hakemuksessa mainitun tiekunnan edustajan ja hakemuksen allekirjoittajien asema tiekunnassa tulee olla merkitty lomakkeeseen. Samoin allekirjoituksissa tulee olla nimen selvennys. E-sysmä palvelussa sähköinen lomake hyväksytään pankkitunnuksilla.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn ilman perusteltua syytä.

Kunnossapitoavustuksiin varattu määräraha vuodelle 2022 on 80.000 €. Suuremmat valtionavustusta hakevat perusparannuskohteet tulee esittää edellisenä vuotena kunnalle, jotta mahdollinen avustus voidaan ehdottaa lisättäväksi talousarvioon. 

Kunnossapito- ja perusparannusavustushakemukset käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Myönnetyt kunnossapitoavustukset pyritään maksamaan tiekuntien tileille heinäkuun loppuun mennessä. Perusparannusavustukset maksetaan työn suorituksen jälkeen esitettyä laskua tai sen kopiota vastaan. Työn tulee olla suoritettu ja lasku esitetty marraskuun loppuun mennessä.

SYSMÄN KUNTA

Tekninen palvelukeskus

Ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 044 7134 529, ymparisto@sysma.fi