Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Sysmässä toimii Tie- ja lupajaosto.

Sysmän ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyöllä Heinolan kaupungin ja Hartolan ja Iitin kuntien kanssa. Ympäristötoimen päätoimipiste sijaitsee Heinolassa. Hartolan, Iitin ja Sysmän kunnanvirastoihin on sijoitettu kuhunkin yksi työntekijä. Jokaisessa kunnassa toimii lisäksi oma luottamushenkilöorganisaatio.

Voit laittaa myös sähköpostia ymparisto@sysma.fi


Ympäristönsuojelutarkastaja

Anni-Sofia Katila        

044 713 4529

ymparisto@sysma.fi

Sysmän kunta
Ympäristötoimi
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Heinolan kaupungin ympäristötoimiston yhteystiedot

Heinolan kaupunki
Ympäristötoimisto
Käyntiosoite:
Rauhankatu 3
Postiosoite:
PL 1001 
18101 HEINOLA

03 849 30

ymparisto@heinola.fi
etunimi.sukunimi@heinola.fi