Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Sysmässä toimii Toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto.

Sysmän ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyöllä Heinolan kaupungin ja Hartolan kunnan kanssa. Ympäristötoimen päätoimipiste sijaitsee Heinolassa. Hartolan ja Sysmän kunnanvirastoihin on sijoitettu kumpaankin yksi työntekijä. Jokaisessa kunnassa toimii lisäksi oma luottamushenkilöorganisaatio.

YHTEYSTIEDOT
Ympäristönsuojelutarkastaja
Susanna Uusi-Kytölä           

044 713 4529

ymparisto@sysma.fi

Sysmän kunta
Ympäristötoimi
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Sysmän kunta
Toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Heinolan kaupungin ympäristötoimiston yhteystiedot

Heinolan kaupunki
Ympäristötoimisto
Käyntiosoite:
Rauhankatu 3
Postiosoite:
PL 1001 
18101 HEINOLA

Toimistosihteeri
Heli Hakokivi
044 797 6993
etunimi.sukunimi@heinola.fi