Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Määräykset täydentävät lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niiden avulla voidaan ehkäistä niitä ympäristöhaittoja, joihin säädöstaso on liian yleisluontoinen. Määräyksillä ei voida lieventää lain vaatimuksia.

Ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 30.4.2008 kunnanvaltuuston päätöksellä 4.2.2008 § 6. Samanaikaisesti valmisteltiin ympäristönsuojelumääräykset myös Hartolan kunnassa ja Heinolan kaupungissa. Myös ympäristönsuojelumääräysten muutosta on valmisteltu yhteistyössä Hartolan ja Heinolan kuntien kanssa. Viimeisin muutos on tullut voimaan 1.1.2013 alkaen.

Sysmän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla. Määräykset koskevat määräysten voimaantulon jälkeen aloitettua toimintaa, jollei määräyksissä ole toisin mainittu.

Ympäristönsuojelumääräykset